MODLITBY K PANNE MÁRII

Korunka k Panne Márii na získanie čností
(Podľa sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu.)

V. Učiň ma hodným chváliť ťa, Panna presvätá.
R. Daj mi silu v boji proti tvojim nepriateľom.
Verím v Boha…

I. Koruna vznešenosti:

Otče náš…

1. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
Svätá Mária…
Blahoslavená si, Panna Mária, ktorá si vo svojom
lone nosila Tvorcu sveta; porodila si toho, ktorý
ťa stvoril, a naveky zostávaš Pannou.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


2. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
Svätá Mária…
Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami
ťa mám zahrnúť, lebo si vo svoje lono pojala
toho, ktorého nebesia nemôžu obsiahnuť.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


3. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
Svätá Mária…
Celá krásna si, Panna Mária, škvrny na tebe niet.
V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


4. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú nábožnosť.
Svätá Mária…
Viac darov sa ti dostalo, Panna, ako je na nebi
hviezd.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


Sláva Otcu…

II. Koruna moci:

Otče náš…

5. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám udelí ducha sebazapierania.
Svätá Mária…
Sláva ti, Vládkyňa sveta! Uveď nás k sebe do radostí
nebeských.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


6. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú pokoru.
Svätá Mária…
Sláva ti, Pokladnica milostí Pána! Daj nám podiel
na svojom Poklade.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


7. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám udelí svätú čistotu.
Svätá Mária…
Sláva ti, Prostrednica medzi Bohom a človekom!
Učiň, aby nám bol Všemohúci milostivý.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


8. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám udelí božskú Múdrosť.
Svätá Mária…
Sláva ti, Zhubkyňa bludov a zlých duchov! Buď našou
dobrotivou Vodkyňou.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


Sláva Otcu…

III. Koruna dobroty:

Otče náš…

9. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám daruje poslušnosť.
Svätá Mária…
Sláva ti, Útočište hriešnikov! Prihováraj sa za nás
u Pána.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


10. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám daruje trpezlivosť.
Svätá Mária…
Sláva ti, Matka sirôt! Učiň, aby sa Všemohúci nad
nami zľutoval.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.

11. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám daruje miernosť.
Svätá Mária…
Sláva ti, Radosť spravodlivých! Uveď nás k sebe
do radostí nebeských.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


12. Zdravas’, Mária…
Ježiš, ktorý nech nám daruje vytrvalosť v dobrom
až do konca.

Svätá Mária…
Sláva ti, najochotnejšia Pomocnica v živote
i smrti! Uveď nás k sebe do nebeského kráľovstva.

V. Raduj sa, Panna Mária.
R. Raduj sa tisíckrát.


Sláva Otcu…
Pod tvoju ochranu…

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť,
že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod
tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje
orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam,
pred tebou stojím ako úbohý a kajúci
hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje
slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Stanislaus Zvolenský,
Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die
20 Septembris 2010, Nr. 320/2010.)

Scroll Up